Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
11 mars 2016 5 11 /03 /mars /2016 01:02

Poroi no te tâpati 27 no mati 2016

Tiàfaahouraa o te Meti

Taioraa : Ioane 20, 1-9.

Poroi: Ioane 20, 2vb: « Ua hopoi-ê-hia e râtou te Fatu i te menema rai râpae, e aore matou i tte i te vtïhi i vaiihohia ai o ia e râtou ra».

E hoa here ma,

Teie taièraa tei faataahia no teie fârereiraa no tatou i teie mahana o te Pâta, mahana haamanaèraa na tatou i te tiàfaahouraa o te Metia, te faatià noa ra ia i te parau o Maria no Mâtatara, Pêtero e te pipi herehia, e te parau no te menema aore e taata to roto (ir 1-

10). la hiè anaè tatou i te faatiàraa a te mau èvaneria hiè-âmui (Mâtaio 28, 1-8 ;

Mâreto 16, 1-8; Ruta èv 24, 1-12), te faahitihia ra e, e mea rahi roa te mau vahine tei haere atu i te menema, e o Maria no Mâtatara te hoê o taua mau vahine ra. 1 ô nei, hoê noa vahine teie tei baafaufaahia e Ioane, oia hoi o Maria no Mâtatara, E tià ânei bol teie vahine no terâ pupu vahine e faahitihia ra e te mau èvaneria hiè-âmui, ia au i to na reo: « Ua hopoi-ê-hia e râtou te Fatu i te menema rai râpae, e aore matou i tte i te vâhi i vaiihohia ai o ia e râtou ra» (ir 2vh). Te tiàturi ra tatou e, teie «matou» e faahitihia ra e Maria no Mâtatara, o te toeà ia o te mau vahine tei âpee ia na i te menema.

E i pihal iho bol i teie parau no te « mahana matamua o te hepetoma », e teie bol parau no te « ôfai tei tûraihia i te hiti », mea ê roa te faatiàraa a Ioane i ta te mau èvaneria hiè-âmui. E auraa hôhonu roa ra ta Ioane e hôroà ra no teie na parau. Te parau ra o ia, i te« âàhiata roa, te vai ârehurehu noa ra». Te haamanaè noa mai ra o Ioane i ô nei, i te ârehurehu o te pôuri tei âuahaaàti i te pohe o Ietu e te hepohepo rahi o te mau pipi. E mai roto mai i te reira ârehurehu, te hitiraa mai te mâramarama o te Pâta, no te mau pipi e no te feiâ atoà e taiè i te èvaneria a Ioane.

Te lte atoà ra ra tatoue, e aita roa atu Ioane e haapâpû rai te tumu i haere ai o Maria no Mâtatara i te menema. No Maria, te huru èhipa ta na e ite ra, na roto i te vai-tahaa- raa noa mai o te menema, ua riro te reira ei « mâereraa » e ei « parau àro » e tei faatupu atoà i te « mataù » i roto i te âau. Hoê noa feruriraa e vai ra i roto ia na, te vai ra te tahi mau taata, tei haere mai e tâtara i te tino o to na Fatu. E auraa hôhonu atoà to teie parau no te « Fatu » i faahitihia e Maria no Mâtatara, tei haapâpû i to na tiàraa tâvini, 1 mua i te èhipa ta to na mata e lte ra, ua riro te parau no te menema aore e taata to roto, mai te tahi parau pâpû-ère, e o të ère e tano ia faarirohia e ia fâriihia mai te tahi tâpaè haapâpûraa e e ua tià mau te Fatu mai te pohe mai. la au i te faatiàraa a Mâtaio, te reira atoà te manaè i hâmanihia e te mau âti-Iuta, i te parauraa e, e ua haere mai te mau pipi i te pô, no te« èiâ » i te tino o to râtou Fatu (Mâtaio 27, 64 ,· 28, 14).

No Maria, ua bol oièi mai o ia no te ôpere i to na peàpeà. Teie ra, i muai teie parau, mea rahi roa te mau uiuiraa e vai ra. 1 hea roa to Maria no Mâtatara fârereiraa ia Pêtero e te tahi pipi, e aore ia te pipi herehia e Ietu ? No te aha teie anaè e piti pipi. Tei hea roa te toeà ? Ua Ite atoà mai na tatou e, mea pinepine roa o Ioane i te tâpiri i teie na pipi toopiti (Pêtero e te tahi pipi, e aore ia te pipi herehia e Ietu). Na te mau parau i muri nei, e haapâpû ia tatou i te reira manaè. Ua lte atoà mai na ra tatoue, eita e ore, teie parau no te tahi pipi (18, 15s), ua faatüàtihia na ia i te parau no te pipi herehia e Ietu ( 13, 23 & 19, 26s).

I te irava 3 e tae atu i te irava 5, ua faaraval o Ioane i te tahi tuhaa i faahitihia na e Ruta, no teie hororaa o teie na pipi i te menema (Ruta èv 24, 12). E notera mea e, mea horo aè te tahi pipi (e aore ia te pipi herehia e /etu) ia Pêtero, te faaara noa mai ra te reira, e taureàreà teie taata. E pâpû roa atu te reira manaè i roto i terâ tâuàparauraa e faahitihia rai te pene 21, 20-23. Eere ra tei nià i te âpi e te pûai o teie pipi, to loane haafaufaaraa i teie parau, tei nià rai terâ huru to teie pipi, oia hol to na« âmuiraa » i to na taeaè ia Pêtero, E ia lte teie pipi i te mau àhu i vaiiho-maitaï-hia i roto i te menema, aita o ia i tomo atu i roto. E ia tae mai o Pêtero, aita o ia i faaea noa i te ùputa, ua tomo roa ra o ia i roto.

E ia au i te mau parau e faahitihia ra i te irava 6 e te lrava 7, o Pêtero teie e rave faahou nei i te faatereraa, no te titau i te tahi tâtararaa e te tahi haapâpûraa i nià i te parau i hôroàhia atu e Maria no Mâtatara ia râua, Aita o Maria i rave i teie tuhaa, oia hol te tomo-roa-raa i roto i te menema, no te haapâpû i te parau ta na i faaite ia Pêtero e i te pipi herehia e Ietu. Mai te peu e, o Pêtero te taata matamua i tomo i roto i te menema, o na atoà te taata matamua tei poro i te tiàfaahouraa o Ietu tei faatâtaurohia (Ôhipa 2,

14ss - te aôraa a Pêtero). No teie taime nei ra, aita roa atu o Ioane e faaite mai ra ia

tatou, e e aha te huru o Pêtero i mua i te èhipa o ta na e Ite ra. 1 ta Ruta faatiàraa, « ua mâere o Pétera » (24, 12). No Ioane ra, ua hinaaro noa o ia e faaïte e, e ua riro o Pêtero ei « ite », eiaha noa no teie parau no te menema aore e taata to roto, i te huru faanaho-atoà-raa-hia ra te mau àhu i roto menema, tei haapâpû i te parau no te poheraa

o letu (ua pohe mau a o Ietu) e tei haapâpû atoà mai i to na upootiàraa i nià i te pohe

(ua tià mau a o Ietu mai te pohe mai). Âhiri, ua èiâhia te tino o letu, eita ia te àhu e vai

noa mai ta Pêtero i Ite.

I te irava 8 e tae atu i te irava 10, teie tuhaa hopeà no ta tatou taièraa, te heheu noa mai ra te reira i te fa a Ioane i mua i teie huru tupuraa ôhipa, i rotopû i na pipi toopiti nei. Mai te peu e, ua faaea noa te pipi herehia i te ùputa, no to na ia hinaaro e « haamoè ia na», ei tâpaè faatura i te tiàraa i tuuhia e Ietu i nià ia Pêtero, tiàraa àuvaha parau no te âmuiraa o te mau pipi. 0 te reira atoà te hinaaro o Ioane, no ta na pâroita, e aore ia i ta

na Ètarêtia, ia « ite » e ia « f'âril » i te tiàraa i mauhia e Pêtero i roto i te Ètarêtia

matamua. Ua haapûai-roa-hia atu te reira manaè i roto i te pene 21 no te èvaneria a

Ioane. Ua hinaaro atoà ra o Ioane e haafaufaa maital i te tiàraa e mauhia ra e te pipi herehia, no te mea o na te pipi matamua tei « tiàturi » i te tiàfaahouraa o te Fatu, na roto atu i teie menema aore e taata to roto. Te« tiàturi, te tiàturiraa, te faaroo », hoê te reira o te mau parau e aratal ra i te tâatoà o te èvaneria a Ioane. Ua tiàturi o ia i te upootiàraa o to na Fatu i nià i te pohe, no te mea ua lte o ia e, eita te parau no te here e te aroha o te Atua i te taata e te rahuraa e mau i te pohe ia tâpeà (19, 35).

Teie ra, te vai ra te tahi pae e parau ra e: « e tià roa hot ia tiàturi, mâ te ore e ite roa », e ua ravaï noa te faaiteraa a te mau parau i pâpalhia i nià ia letu. No loane ra, ua riro noa teie parau, mai te tahi haamataraa èhipa, oia hoi na te èhipa i itehia i faatupu i te tiàturiraa i roto i te pipi herehia e Ietu. Te mau tâpura èhipa e tupu i muri mai, te vai atoà ra ia te tuhaa a te Varna Moà, i te tautururaa i te taata i te haapâpûraa i to na tiàturiraa i nià i te Fatu tei tiàfaahou, i muai teie parau no te menema aore e taata to roto. Ua hinaaro o loane i ta na Ètârêtia ia fârii i te faaiteraa i hôroàhia maie te pipi herehia e letu. Teie ra, i teie taime nei, aita te reira faaiteraa i haamata atu rai te hotu,

no te mea, i te pae hopeà no te irava 10: « Hôhoi faahou atu ra na pipi i to râua

ùtuafare », Aita na pipi i tomo i roto i te « tau no te fuatteraa » e te « tau no te

haamoèraa ia râua iho », Ua hinaaro o Ioane e vaiiho i te reira vâhi i te tiàmâraa hope o te taata taiè i ta na èvaneria, no te haapâpü i to na manaè e to na tiàturiraa.

Te tahi parau faufaa i roto i te « fuaüeraa », o teie ia parau no te « haamoèraa ». Mea pinepine roa tatou i te faaroo ia Ietu ia faahiti i teie parau, no te mea ia, aita o ia i vaiiho noa i ta na parau i roto i te parau, ua faariro ra o ia i ta na parau ei èhipa, E haamoê na Ietu ia na i muri mai i te parau. Te vâhi taa-ê noa i ô nei, tei nià ia i te parau o Ietu, o ia iho te taata faaite parau e o na atoà iho te parau e faaïtehia ra.

Julien Iotua MAHAA òrometua

Partager cet article

Repost 0
Published by Mapuanga terai - dans Aoraa
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Mapuanga terai
  • Le blog de Mapuanga terai
  • : E parau no te faaìte i te mau tïtauraa e hinaarohia ra i te taata ia noaa i te tiàturiraa i te Atua te Vai Nei Au O vau e Vai nei. Te mau manaò i päpaìhia no te turaì ia i te mau feruri ia tià i te taatoàraa i horoà i te faufaa e vai i roto i te reira e te reira, no te mea te vai nei te turämaraa no te tautururaa i te mau faanahoraa e au no te faaaàno te parau.
  • Contact

Recherche

Liens