Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
30 juin 2014 1 30 /06 /juin /2014 20:17

MAU TAIORAA.

Ieremia 12:1-6 Te fare o Iehova.

Taramo 122 Te tamataraa a Iehova.

Roma 12:1-2 Te hinaaro o te Atua.

Mataio 16:21-27 Te tatauro.

Ei manao tatara.

Mataio 16:24 O TE TAATA E HINAARO E PEE MAI IA U E FAARUE O IA

IA NA IHO, A RAVE AI I TA NA TATAURO A PEE MAI AI IA Ù

Te parau e faahitihia ra i roto i ta tatou taoiraa,te faaiteraa ia o Ietu i te àti ta na e farerei i Ierutarrema.Hoê àti riàrià mau,e imihia te mau raveà ätoà no te haafifi i te tereraa ohipa a te Atua.E te mau tià e faatere nei i te oraraa o te taata.E ô o Ietu i roto i teie mau faanahoraa tià ore e faaineinehia no na.Eita ra o Ietu e otohe i mua i teie mau ohipa,o ta na e ite orama nei,noa atu te pohe ta na e ite ra i mua ia na,eita te reira e haaparuparu i te ora a te Atua.

Ta tatou ra irava ua tupu ia i muri iti noa aè i to Petero hinaaroraa e faaturori ia Ietu,no te ohipa e tupu,ia tae ratou i Ierutarema.Te manao o Petero eiaha ratou ia haere i reira,i te mea e hamani-ino-hia,te Metia,e taparahi pohe-roa-hia,te reira te parau faufaa tei mau maitai ia Petero,aita o ia i faaroo i te tahi atu mau parau ta te Metia i faahiti no te pohe e te tiàfaahouraa,ua morohi te reira i roto i te tiàturiraa no Petero.Aita ätoà o Petero i hape roa i nià i teie manao ta na e horoà nei i nià i te Metia,e aita ätoà e ore e no te paruru i te Metia i faahiti ai o ia i teie manao.Te manao ra o Ietu i nià ia Petero,e manao teiaha roa ia,E HAERE Ê ATU OE,E TE NA NA ENEMI,E TURORIRAA OE NA U, AORE HOI OE I AU I TA TE ATUA RA,O TA TE TAATA RA TA OE I AU.

Te ite nei o Ietu ua turori te faaroo o Petero,i mua i te mau ohipa e tupu i Ierutarema,ua haapao noa o ia i te parau no te pohe,aita to na tiàturiraa i nià i te parau no te tiàfaahouraa.O vai ia taata e tià e horo noa i roto i te pohe e inaha,ua ite o ia e pohe te ra äè i mua ia na.No Petero ua pouri roa o ia i teie parau ta Ietu,mai te mau taata e rave rahi,tei ore roa i tiàturi i ta Ietu e haapii nei na roto i te evaneria ora a te Atua.No Ietu teie pohe e teie tiàfaahouraa e parau ia no te iritiraa i te hoê uputa àpi no te hoê tiàturiraa,i te mea eita tei pohe te parau hopeà,tei te mana ra no te tiàfaahouraa.Teie te manao papu o Ietu,i hinaaro ai o ia ia maramarama ta na mau pîpî,i te ohipa ta na e faatupu nei ia mâmâ te hopoià a te feia tei teimaha,o teie hopoià,o te hara ia a te feia tei faateâ-è

i te Atua.I reira e itehia ai te faufaa ore o te feia,tei noaa ia na te taoà ätoà o teie nei ao,ia ère o ia i te ora a te Atua,e aha ia ta na e horoà na te Atua o ia tei ère i to na ora?

Aita o Ietu e faafaufaa ore nei i to tatou oraraa,te haamaitai nei ra ma te horoà i teie parau nehenehe roa,o te taata i hinaaro i te pee mai ia ù e faarue ia na iho,a rave ai i ta na tatauro,a pee mai ai ia ù.Aita o Ietu e faaturori nei i te mau manao o te taata,te iriti nei ra o Ietu i te tahi èà àpi no te oraraa o te mau taata e ora ra i roto i te Metia.Teie reo no Ietu,te manao matamua tei matauhia e tatou i te maramarama tei roto ia i te ra feruriraa,faahepo ore.Te piti ra o te manao tei roto ia i te ra faanahoraa e,ia faatupuhia te paari o te Atua i roto i te mau faaueraa ta te Metia e titau mai nei i te mau taata ätoà e faaroo nei i teie reo.Te hinaaro o ta Ietu e faahiti nei i roto i ta tatou irava,e reo titau ia no te Fatu ia rave te mau taata tataitahi i te tatauro i pupuhia i roto ia na ei faatupuraa i te patireia o te Atua i te fenua nei.Eita i hoa ra i te mea ohie i te amoraa i to na iho tatauro,mea ohie äè ra na vetahi-ê e amo.Mai ta te Metia i amo no te mau hara ätoà a te mau taata.

E aha ia ta te tatauro e parau mai nei? Te parau mai nei ia teie te ora o te feia tei tiàturi i te Atua.Oia ia,o te faatianianiraa a te Atua i to na tavini perofeta ia Ieremia,i te pene 20 i te irava 7 e tae i te irava 9.Ua faatianiani mai oe ia ù e Iehova,e ua vare o Ieremia,ma te faaitoito i te raveraa i te ohipa a te Atua,i roto i te hoê taime àrepurepu,e i roto i te hoê taime aita te taata e faaroo faahou nei i te parau a te Atua.E ua tae roa ätoà i te taata i te faatanoraa i to na hape,i mua i te Atua,ma te faahape i te parau tià a te Atua.Tei teie taime teimaha mau to Ieremia amoraa i to na tatauro,na roto i te faaoromai i te huru o te nunaa tei ore i tiàturi faahou i te Atua.No te itoito ra te tiàturiraa o Ieremia i te Atua i ore ai o ia e paruparu i te amoraa i to na tatauro,i te mea to na ora tei roto ia i te Atua te vairaa.I ore ai to na tatauro e teiaha.Te ora o te feia tei tiàturi i te Atua,e ora ia tei faatupu te mâmâraa te mau ohipa ätoà,eiaha te ohipa a te Atua ia riro ei hopoià,ia riro ra ei oaoaraa na te mau taata ätoà,ua riro änaè ei hopoià,i reira te tatauro e teiaha ai,ua teiaha änaè,i reira te mau manao tià ore e ô mai ai,na te reira e haaparuparu,ia paruparu änaè i reira te tatauro e pitaataa ai mai te pahi tei pê,àvivi noa atu ra i nià i te àre miti ia tere i mua.Hoê-ä-ätoà ia te faaroo ia paruparu,e àvivi ätoà te tatauro,e,e tae roa to na tavevo i roto i te nunaa.Ia ore ra e mâmâ rahi to te tatauro mai te vavai ra te huru,i te mea na te itoito e amo ra ma te àpeehia e te faaoromai.I reira ra ua vaiiho ia taua taata faaroo ra ia na ia faaterehia o ia i te hinaaro o te Atua,i te mea ua faaruê o ia ia na iho na te opuaraa a te Atua e faanaho ia na,no te peeraa i te Metia.Te reo ia o Pauro i to Roma i te pene 12 i te irava 1 E TEIE NEI, E AU MAU TAEAE RA TE AO ATU NEI AU IA OUTOU MA TE AROHA RAHI O TE ATUA,E IA PUPU ATU OUTOU I TO OUTOU MAU TINO EI TUTIA ORA,E TE MOA E TE AU HOI I TE ATUA RA O TE HAAMORI AU IA IA OUTOU.

O te hinaaro ia o Ietu ia riro te taata paieti ei tutia ora i nià iho i to na iho tatauro,no te pee i te mau faaueraa a te Atua,ia ore te ohipa ia pohe,ia vai ra i te vai maiteraa.I te mea te ohipa i tupu i nià i te tatauro o Ietu eita i te hoê tutia pohe,e tutia ora.No reira o Ietu i riro ai no tatou ei tiaitururaa mau,to tatou ora mau tei parau mai ia tatou e a rave i to tatauro,a pee mai ia ù.Te amo nei tatou i to tatou iho tatauro,te feia ruhiruhiä,te feia paari,feia àpi,te tahi taime tei roto tatou i te faatau,ia tauturuhia ra tei paruparu,ia ore te tahi ia haapao noa ia na änaè,e ia ore hoi te tahi ia hio noa,ia àmui ra no te ravera i te ohipa.

Ia haamaitaihia ra te Atua tei horoà noa ia tatou i te puai no te amoraa i to tatou tatauro.I roto i teie ao peàpeà,ua titauhia tatou ia faaite i te Fatu tei tiàfaahou,ia faatupu i to na hau e i ta na parautià,e no te ora i to na aroha.

E hoa here ma, E aha te auraa no teie tatauro ta Ietu e parau nei ? To te Atua ia faaite hoperaa i to na faaoromai i te mau taata ätoà,ma te parau e,e faaea e hoi i nià i te tumu mau no te ora.Ma te faaite ätoà i te puai no to na aroha tei faatutiahia.Te ohipa ia i tupu i te faraite poheraa,i te patitiraahia o Ietu i nià i te tatauro,e te vairaa o ia i roto i te äreä no te fenua e te rai,e rave rahi mau pupu taata tei ite i teie ohipa ma te faatupu i te tahi mau manao tià ore i nià i te Tamaiti a te Atua.Te vai ra te tahi pupu taata,te faaino ra,te tahitohito ra,te tairiiri ra i to rarou mau upoo,te tuha ra te huare i nià i te repo,te vai ra te pari hape ra i te Tamaiti a te Atua,te vai ra te parau ra ua tano ia na teie utuà,e te vai ra te oto ra.E aha tei itehia i to Ietu taeraa i Ierutarema,te oire no te hau,ua faahamahia te Atua i mua i te aro o te mau taata e rave rahi.No te aha ? no te mea aita te mau tavini i faatupu i te hinaaro o te Atua,ta ratou ra i faatupu,te ààu teoteo,te faateitei,e te faahaha faufaa ore.Ia au i teie mau ohipa i tupu,te horoà faahou nei te tatauro o Ietu i te tahi atu auraa,mauti ra ia te faaoreraa hara a te Atua.Mea nahea to te Atua faaoreraa i te hara a to te ao nei ? Mea na roto ia i na reo e hitu o Ietu i nià i te tatauro,i te nao-raa e,

1) E ta ù Metua e faaore mai oe i ta ratou hara,aita hoi ratou i ite i ta ratou e rave nei.

Ev.Ruta 23:34.

2) Ei parataito ia oe e ovau ätoà i teie nei a mahana,oia mau ta ù e parau atu ia oe na.

Ev.Ruta 23:43.

3) E teie nei vahine a hio i to tamaiti.Ioane 19:26vh.

4) Eli,rama tapatatani,e ta ù Atua,e ta ù Atua e aha oe i faaruè mai ai ia ù Mataio 27:46,Mareto 15:34.

5) Ua poiha vau. Ioane 19:28.

6) Ua oti.Ioane 19:29.

7) E ta ù metua,te tuu atu nei au i ta ù varua i to rima na,e oti äè ra taua parau ra,pohe iho ra. Ev.Ruta 23:46vh.

Ia ite ra te raatira hanere i taua ohipa ra,haamaitai äè ra i te Atua,na o atu ra,e taata parautià mau a teie.(Ev.Ruta 23:47)I tia ai i te Metia i te faaore i ta tatou mau hara tei feia tei ani i te tatarahapa.

I mua i te mau parau ta tatou i faaroo äè nei,mea tià ia tatou ia faahaehaa,ma te parau e,e te Atua a faarahi mai i to matou faaroo.

ia ora na.

Partager cet article

Repost 0
Published by Mapuanga terai - dans Aòraa
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Mapuanga terai
  • Le blog de Mapuanga terai
  • : E parau no te faaìte i te mau tïtauraa e hinaarohia ra i te taata ia noaa i te tiàturiraa i te Atua te Vai Nei Au O vau e Vai nei. Te mau manaò i päpaìhia no te turaì ia i te mau feruri ia tià i te taatoàraa i horoà i te faufaa e vai i roto i te reira e te reira, no te mea te vai nei te turämaraa no te tautururaa i te mau faanahoraa e au no te faaaàno te parau.
  • Contact

Recherche

Liens